Praktische info

Van school naar SOEF:

Iedere middag halen we de kinderen op vanaf de scholen in Koedijk, Daalmeer & de Vroonermeer dit doen we met onze SOEF busjes.
Wij zorgen ervoor dat er een inzittendenverzekering is afgesloten en dat er zitverhogingen aanwezig zijn.
Voor de kinderen die zelfstandig van school naar SOEF kunnen komen hebben we een toestemmingsformulier. Als het formulier door ouders ondertekend is mag u zoon of dochter zelfstandig naar SOEF komen vanuit school.

 

Studiedagen:

Bij SOEF hebben we ervoor gekozen de studiedagen niet standaard mee te nemen in onze pakketten. Dit om te voorkomen dat u hiervoor betaalt maar er geen gebruik van maakt (mocht een studiedag niet op uw opvang dag vallen dan betaalt u hier ook niet voor). SOEF is tijdens studiedagen van de naast gelegen scholen de gehele dag open. Wilt u gebruik maken van SOEF tijdens een studiedag? Dit kunt u laten weten door te mailen naar info@bsosoef.nl

Weekthema’s

Bekijk HIER onze week thema’s

 

Dagprogramma schoolweken:

Binnen SOEF hanteren wij een dagprogramma, het programma biedt overzicht en houvast. Het dagprogramma is een leidraad maar hier kan vanaf worden geweken.
Globaal ziet een dag er als volgt uit:

14:00 – 15:00 uur inloop en vrije keuze
15:15 – 15:30 uur fruit + drankje
15:30 – 15:45 uur speluitleg + groepsindeling
16:00 – 16:45 uur gezamenlijke groepsactiviteit gerelateerd aan weekthema
16:45 – 17:15 uur fruit + drankje
17:30 – 18:30 uur vrije keuze

Programma vakantie & studiedagen:

07:30 – 9:00 uur inloop
07:30 – 10:00 uur vrije keuze
10:00 – 10:15 uur fruit + drankje
10:15 – 10:30 uur spel uitleg + groepsindeling
10:30 – 11:15 uur gezamenlijke groepsactiviteit gerelateerd aan weekthema
11:15 – 12:15 uur lunchen
12:15 – 15:45 uur vrije keuze
15:45 – 16:00 uur fruit + drankje
16:00 – 16:15 uur  spel uitleg + groepsindeling
16:15 – 17:00 uur gezamenlijke groepsactiviteit gerelateerd aan weekthema
17:00 – 17:15 uur fruit/tussendoortje
17:15 – 18:30 uur vrije keuze

WhatsApp chat